Company Description

MTÜ Cauponori projekt “CommuniCare – hooldekodude digitaliseerumine” on rahastatud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt ning viiakse läbi perioodil 1.12.2020 – 31.07.2022.

CommuniCare

CommuniCare on platvorm, mis aitab vabatahtlikke hooldekodudesse suunata, et sealsete elanike suhtlusvaegust leevendada.

Eesmärgiks on arendada ühingu teenuse osutamise pädevusi tehnoloogia valdkonnas, et liikuda jätkusuutliku ärimudeli väljakujunemise poole ning katta kõik Eesti hooldekodud oma teenusega 2022. aasta augustiks.

 

 

Company Location