Company Description

OM MITT LIV

Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Att vara ett socialt företag för oss, innebär att vi adresserar samhällsutmaningar med innovativa lösningar baserade på lönsamma affärsmässiga metoder. Mitt Liv finns idag i Göteborg, Stockholm, Östergötland (Norrköping och Linköping) och Malmö.

Våra syften är ideella och lönsamhet och tillväxt är viktiga medel för att nå våra samhällsnyttiga mål. Vi vill vara ett socialt företag som genererar egna intäkter och växer av egen kraft. På så vis kan vi skapa hållbarhet och den styrka och kontinuitet som krävs för att åstadkomma stora bestående förändringar vad gäller rättvisa och mångfald på den svenska arbetsmarknaden.

Mitt Liv är ett AB (svb), aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, vilket innebär att all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Mitt Liv är religiöst- och partipolitiskt oberoende.

ATT MÖTAS HALVVÄGS

På Mitt Liv är vi övertygade om att integration handlar om att mötas halvvägs. Därför arbetar vi med två stora grupper i lika stor utsträckning. Vår kärnverksamhet Mitt Livs Chans är ett adept och mentorprogram för personer med utländsk bakgrund som saknar arbete motsvarande kompetens och professionella kontakter och nätverk. Programmet är kostnadsfritt som adept och finansieras av våra partnersamarbeten (näringsliv och organisationer), som insett värdet och nyttan med ökad mångfald på arbetsplatsen.

Utöver mentorprogram erbjuder vi föreläsningar, utbildningar, rådgivning, nätverksträffar för organisationer som vill arbeta med frågor som rör mångfald och utveckling.

Company Location