Company Description

Powerjobsøgerne er en Social Økonomisk virksomhed, – vi driver et mangfoldigt jobsøgningsnetværk, hvor jobsøgere får jobsøgningsglæde, fællesskab og kommer hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Vi forebygger ensomhed, ledighedsstress og langtidsledighed.

Powerjobseekers are a social economic company, – we operate a jobsearch network, where jobseekers get job search pleasure, fellowship and come back to the labor market faster. We prevent loneliness, unemployment and long-term unemployment.

Company Location