Company Description

COMMUNICARE

 

MTÜ Cauponori projekt “CommuniCare

 

CommuniCare on platvorm, mis aitab vabatahtlikke hooldekodudesse suunata, et sealsete elanike suhtlusvaegust leevendada

Hooldekodude digitaliseerumine” on rahastatud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt ning viiakse läbi perioodil 1.12.2020 – 31.07.2022. Eesmärgiks on arendada ühingu teenuse osutamise pädevusi tehnoloogia valdkonnas, et liikuda jätkusuutliku ärimudeli väljakujunemise poole ning katta kõik Eesti hooldekodud oma teenusega 2022. aasta augustiks.

 

Eetilise tegevuse põhimõtted
Demokraatlik juhtimine ja toimimine
Kodanikujulgus ja hoolivus
Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
Vastutus ja aruandmiskohustus
Avatus ja läbipaistvus
Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine
Sallivus

Company Location