Login

Platform Documentation
- Proposal Outline
GET IN TOUCH

SUBSCRIBE FOR NEWS

Erasmus+ Logo

Uncategorized

/Uncategorized

Snjallræði: Startup Social 2019 final teams

Snjallræði: Startup Social is the first Icelandic accelerator for social innovation, and this [...]

By |Uncategorized|0 Comments

The world deserves stories that are true

Pictures and stories are a natural way to understand the world. They create emotion [...]

Educational module “Social entrepreneur’s competencies and mindset”

In August this year, Social innovation center from Latvia are completing a two-year [...]

1.Iepazīšanās ar apmācību moduli

Padziļināta apmācību satura ceļvedis 1.nodaļa - Iepazīšanās ar apmācību moduli   Mērķis Nodrošināt [...]

2.Sociālā uzņēmēja aktivitāšu un prasmju koncepts

Padziļināta apmācību satura ceļvedis 2. nodaļa - Sociālo uzņēmēju aktivitāšu un prasmju koncepts [...]

3.Sociālā uzņēmēja prasmju novērtējums/ pašnovērtējums

Padziļināta apmācību satura ceļvedis 3. nodaļa - Sociālā uzņēmēja prasmju izvērtējums   Mērķis [...]

4.Personīgo prasmju pašnovērtējums un personīgās izaugsmes plāna izstrāde

Padziļināta apmācību satura ceļvedis 4. nodaļa - Personīgo prasmju pašvērtējums un personīgās izaugsmes [...]

5.Apmācību moduļa kopsavlikums

Padziļināta apmācību satura ceļvedis 5. nodaļa - Apmācību moduļa kopsavilkums Pārdomas "Krāsainas domas [...]

6.Pielikumi, veidlapas, prezentācijas

Papildus materiāli tālākai izpētei un avoti: 1.LEAP Framework Developing Outcome Indicators http://www.scdc.org.uk/media/resources/what-we-do/leap/Developing%20indicators.pdf 2.Rogers, [...]

APMĀCĪBU MODULIS Sociālā uzņēmēja prasmes un domāšanas veids

Uzņēmējdarbība, pielietojot inovācijas ar mērķi veicināt ekonomisko izaugsmi, darbojas kā pasaules dzinējspēks. Iepretim [...]