Login

Platform Documentation
- Proposal Outline
GET IN TOUCH

SUBSCRIBE FOR NEWS

Estonian

The State of Social Enterprise in Europe 2020-2021

  The European Social Entrepreneurship Monitor is the only internationally recognized survey on [...]

Sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalsete ettevõtete arengu stimuleerimine Eestis

Strateegia süvaanalüüs Käesolev raport esitab Eesti sotsiaalse innovatsiooni, sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalsete ettevõtete [...]

Do you know youth support programme “YOUTH PROP UP”?

The Youth Prop Up action plan is part of the wider Estonian Youth Guarantee National Action [...]

Alustava ettevõtja käsiraamat

BDA Consulting OÜ ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on koostanud abimaterjali ettevõtlusega alustajale - [...]

Sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi analüüs

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE on koostanud sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi uuringu (2017). [...]

A strategy for developing young people’s social entrepreneurship

A new strategy has been completed in Estonia in 2018 - a strategy [...]

Eestikeelne ühiskondliku mõju hindamise käsiraamat

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik andis välja ühiskondliku mõju hindamise käsiraamatu nii eesti (LINK siin) [...]

Ülevaade: Haridusalane toetus sotsiaalsetele ettevõtetele

Veel mõne aasta eest sarnanes sotsiaalne ettevõtlus enamikus Euroopa riikides ”mustale kastile”. Kui [...]

Video: Tutvu sotsiaalse ettevõtluse ärimudelitega kahe põneva näite abil!

  Sotsiaalsed ettevõtted teenivad raha selleks, et maailma paremaks muuta. Vaata lähemalt, kuidas [...]

Soovitused KOVidele sotsiaalse ettevõtluse iduettevõtete arengu soodustamiseks

Sobivate tingimuste loomine uute sotsiaalsete ettevõtete tekkimiseks (püsivad inkubatsioonimehhanismid) nõuab mitmekülgset tegevust erinevates [...]