Login

Platform Documentation
- Proposal Outline
GET IN TOUCH

SUBSCRIBE FOR NEWS

Erasmus+ Logo

education

/Tag:education

Wykorzystanie komercyjnych modeli procesowych przedsiębiorstw w tworzeniu zintegrowanych modeli przedsiębiorstwa społecznego opartych na holistycznych koncepcjach

Polecamy apoznanie się z artykułem Małgorzaty Kurleto "Wykorzystanie komercyjnych modeli procesowych przedsiębiorstw w tworzeniu [...]

Alustava ettevõtja käsiraamat

BDA Consulting OÜ ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on koostanud abimaterjali ettevõtlusega alustajale - [...]

Sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi analüüs

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE on koostanud sotsiaalse ettevõtluse tugisüsteemi uuringu (2017). [...]

A strategy for developing young people’s social entrepreneurship

A new strategy has been completed in Estonia in 2018 - a strategy [...]

Social Entrepreneurships in Education

Social entrepreneurship (SE) is slowly making its way into the education system. Social [...]

Social entrepreneurship and STEM

One of the directions of social entrepreneurship, supported by many special projects and [...]