Login

Platform Documentation
- Proposal Outline
GET IN TOUCH

SUBSCRIBE FOR NEWS

Erasmus+ Logo
Loading...

Find us on Facebook

Find us on Youtube

Blog

August 2019

2.Sociālā uzņēmēja aktivitāšu un prasmju koncepts

By |August 25th, 2019|Categories: Uncategorized|

Padziļināta apmācību satura ceļvedis 2. nodaļa - Sociālo uzņēmēju aktivitāšu un prasmju koncepts   Mērķis Definēt sociālo uzņēmējdarbību, sociālo uzņēmumu, noteikt atšķirību starp tradicionālu un sociālu biznesu, iepazīstināt ar kompetences definīciju un pamatprasmēm, vadoties pēc [...]

3.Sociālā uzņēmēja prasmju novērtējums/ pašnovērtējums

By |August 25th, 2019|Categories: Uncategorized|

Padziļināta apmācību satura ceļvedis 3. nodaļa - Sociālā uzņēmēja prasmju izvērtējums   Mērķis Iemācīt uzņēmējiem, kā atklāt savas stiprās un vājās puses, kā ar tām strādāt, kā arī noskaidrot ar kādas stratēģijas palīdzību iespējams sasniegt [...]

4.Personīgo prasmju pašnovērtējums un personīgās izaugsmes plāna izstrāde

By |August 25th, 2019|Categories: Uncategorized|

Padziļināta apmācību satura ceļvedis 4. nodaļa - Personīgo prasmju pašvērtējums un personīgās izaugsmes plāna izstrāde   Mērķis Uzlabot spēju noteikt dažādām situācijām atbilstošas prasmes. Iepazīt un izprast prasmju pašvērtējuma modeli. Metodes Lekcija ar prezentāciju, situāciju [...]

5.Apmācību moduļa kopsavlikums

By |August 25th, 2019|Categories: Uncategorized|

Padziļināta apmācību satura ceļvedis 5. nodaļa - Apmācību moduļa kopsavilkums Pārdomas "Krāsainas domas par sociālā uzņēmēja apmācībām" Nereti būtiski ir pārdomāt, ko, kāpēc un kā mēs darām, protot pielāgot un attīstīt savu praksi mūžizglītībā.  Attīstot [...]

6.Pielikumi, veidlapas, prezentācijas

By |August 25th, 2019|Categories: Uncategorized|

Papildus materiāli: 1.LEAP Framework Developing Outcome Indicators http://www.scdc.org.uk/media/resources/what-we-do/leap/Developing%20indicators.pdf 2.Rogers, P. (2014). Theory of Change, Methodological Briefs: Impact Evaluation 2, UNICEF Office of Research, Florence. 3.http://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Evaluierung/Theory_of_Change/UNICEF_Theory_of_change.pdf 4.Definition of Social Impact http://socialimpact.umich.edu/about/what-is-social-impact/ 5.“A Practical Guide to Measuring [...]

6. Bilagor, formulär, presentationer

By |August 25th, 2019|Categories: Uncategorized|

1.LEAP Framework Developing Outcome Indicators http://www.scdc.org.uk/media/resources/what-we-do/leap/Developing%20indicators.pdf 2.Rogers, P. (2014). Theory of Change, Methodological Briefs: Impact Evaluation 2, UNICEF Office of Research, Florence. 3.http://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Evaluierung/Theory_of_Change/UNICEF_Theory_of_change.pdf 4.Definition of Social Impact http://socialimpact.umich.edu/about/what-is-social-impact/ 5.“A Practical Guide to Measuring and Managing [...]

Erasmus+ Logo